image/svg+xml

Polityka prywatności

Dom seniora Aura zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych (“Dane Osobowe”).

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że stronę internetową Domsenioraaura.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

  1. Dane Osobowe

    W czasie korzystania z formularza kontaktowego na stronie Domsenioraaura.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko , numer telefonu i adres e-mail. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www. Wypełniając formularz, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu. Użytkownicy korzystający z serwisu Domsenioraaura.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny Domsenioraaura.pl mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

  2. Bezpieczeństwo

    Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

  3. Wyrażenie zgody

    Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki polityki prywatności przedstawione powyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem – prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@domsenioraaura.pl

  4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.